OKSELLO PLYWOOD KALIP YAĞI ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

Tanım

Mineral baz yağlar ve yüzey aktif maddelerden oluşan beton kalıplarının yağlanmasında kullanılan kalıp yağıdır. İnşaat ve beton endüstrisinde; madeni beton kalıplarının yağlanmasında; çelik, plastik veya tahta kalıplarda kullanılır.

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk 15°C - kg / L
pH Değeri
Density, 15°C, kg/L
pH Value
ASTM D 4052
ASTM D 1287
1,038
9,4